Voorbeeldrapportage van de Quick scan

In dit deel leest u een voorbeeldrapportage van de quick scan. Eerst leest u enige achtergrond informatie, onderaan deze pagina kunt u een rapportage downloaden. 

Van theorie naar uw score

In deze Quick scan is uw score op de 9 aspecten van implementatie in het model van Tichy vertaald naar een spinneweb. U leest meer over het model van Tichy in het achtergrondartikel op deze site. Hieronder ziet u de matrix van Tichy en de output van de scan.

  Beleid Organisatie Mensen
Ontwerp benadering Doelen / Werkwijze Taken / Bevoegdheden Vaardigheden 
Politieke benadering Beleidsbeinvloeders Besluitvorming Autonomie
Culturele benadering Organisatieklimaat Samenwerking

Houding

Resultaat van de scan en het model van Tichy

Het model van Tichy en het resultaat van de scan

 

Direct naar de rapportage

Van uw score naar actie

Het resultaat van deze scan kan niet gelezen worden als een overgangsrapport met voldoendes en onvoldoendes. Alle 9 aspecten zijn relevant voor een succesvolle implementatie, echter de relevantie voor uw organisatie kan per aspect kan verschillen. Dit is afhankelijk van de aard van uw organisatie, de aard van de strategie implementatie en de fase van het implementatieproces. Met andere woorden, het kan goed zijn dat u laag scoort op een bepaald aspect, maar dat u (en uw implementatie) goed kan leven met de beschreven valkuilen. 

Om aan de slag te kunnen met de score beschrijven wij hieronder een aantal stappen:

(H)erkenning van score

Een eerste stap is om met het verantwoordelijke team de score te bespreken en vragen te beantwoorden als:

  • Welke score hebben we, herkennen we deze score, welke wel en welke niet
  • Is er balans of onbalans en is dit een bewuste keuze
  • Wat betekent deze score, wat zijn onze valkuilen en wat is onze kracht

Nivilleren en maximaliseren

Een tweede stap is het benutten van de inzichten, hierbij spelen de volgende vragen:

  • Nivilleren: wat zijn de zwakste scores, hoe gevaarlijk zijn de beschreven valkuilen, kunnen we leven met deze valkuilen of ondernemen we acties om deze scores te verhogen, tot welk minimum niveau moeten we deze verhogen en welke acties / interventies gaan we ondernemen.
  • Maximaliseren: wat zijn onze sterkste scores, zijn deze sterk genoeg of kunnen we deze met een beperkte investering verder uitbouwen, hoe helpt deze sterkte ons in de implementatie

Verbeter het implementatieplan

Een discussie over op basis van de score zorgt ervoor dat u alle relevante aspecten van implementatie belicht. De discussie met bovenstaande discussiepunten leidt doorgaans tot input voor het implementatieplan. 

  • Interactie. De 9 aspecten in het model kennen een bepaalde interactie. Wanneer u gaat draaien aan een aspect zullen andere ook veranderen. Beredeneer wat uw input op een bepaald aspect doet met de andere aspecten.
  • Wees realistisch. Een veel geziene aanpak is om meer input te leveren om aspecten die achter blijven naar een hoger niveau te krijgen. Acceptatie van de huidige score betekent ook dat de doelstellingen van de implementatie wellicht aangepast moeten worden.
  • Faseer. Een implementatie kent fasen. De score in het model en de bijbehorende valkuilen zijn afhankelijk van de fase waar uw implementatieproces in verkeert. 

Herhaal

Een scan als deze leent zich goed om periodiek uit te voeren. Er kan dan gewerkt worden met een historische benchmark. Een aanbeveling is om de scan in dat geval met meerdere mensen uit te voeren een analyse te maken van de spreiding van de antwoorden, zie de 360graden scan.  

Rapportage

Voor een voorbeeldrapportage van de quick scan klikt uw op het plaatje hieronder: