Voorbeeldrapportage van 360 graden scan

In dit deel leest u een voorbeeldrapportage van een 360 graden scan.

De interpretatie stappen zijn gelijk aan de beschrijving bij de individuele scan. Bij een 360graden scan ontvangt u van ons ook een analyse van de antwoorden en respondenten. Aspecten die in een dergelijke analyse aan het licht komen zijn onder andere:

  • Wat is de spreiding van de antwoorden op de vragen. Een totaal score kan gemiddeld zijn terwijl de antwoorden van twee verschillende teams juist sterk heel hoog en heel laag zijn
  • Wat is het verschil in afdelingen / teams. Denken zij anders over de organisatie en over het eigen team
  • Staan teams gelijk in de implementatie of zijn sommige teams al verder dan andere.
  • Wat zijn de aandachtspunten per team en wat zijn de aandachtspunten voor de gehele organisatie. Is dit met elkaar in evenwicht of juist in conflict en hoe kan het complex aan aandachtspunten teruggebracht worden naar een verbeterd implementatieplan

Voor een voorbeeldrapportage van de 360 graden scan klikt uw op het plaatje hieronder: